Бизнесът среща изкуството

Създаване Иновация Приложимост Общност Резултати

Ние сме креативна агенция, която предоставя широк спектър от рекламни услуги за Вашия бизнес. Предлагаме цялостен брандинг и комуникационна стратегия, която ще Ви отличи със свеж и нестандартен подход.

Последни проекти

Среща творчеството

Процесът

1

Безплатна консултация

Среща и първоначален анализ на Вашата марка, проучване на пазара и конкурентите, оценка на бюджета и дефиниране на нужди и цели за дългосрочно покачване на продажбите Ви.

План за действие

Изготвяне на стратегия с медиен и маркетингов микс, бюджет и времева рамка за изпълнение.

2
3

Изпълнение и мониторинг на резултати

Събираме най-добрия екип за Вашите специфични нужди и се залавяме за работа.